news

NABÍDKU BÝKŮ MASNÝCH PLEMEN Z NAŠICH OPB

(po kliknutí na ušní číslo býka se zobrazí jeho nabídkový list)

ušní číslo
jméno býka body plem ustájení   ušní číslo
jméno býka body plem ustájení
838472032 CESTIN DH 68 CH OPB Skály    976150031 CAVENDICH AGF 65 LIM OPB Skály
588516041 CIFRON Z TÝNIŠTĚ 81 CH u chovat.    707534081 CUKR Z MELČE 59 LIM u chovat.
715658052 CULÍK Z HOREK 72 CH OPB Skály    965537031 CELESTIN 61 LIM OPB Skály
747176053 COLT Z CHOTČE 76 CH OPB Skály    973251031 CAYMAN Z VRÁB. 56 AA u chovat.
646638062 CELÝ ZE SKAL 68 CH OPB Skály    885338031 CIVIG RED VIMA 60 AA OPB Skály
715666052 COUDY Z HOREK 70 CH OPB Skály   648975072 CÁŇA RED POLF. 58 AA OPB Skály
713960071 COLJA Z ÚJEZDA 67  CH  OPB Skály    932994031 CRISTOPHER AFM 63 AA  u chovat.
701052081 BLOOM Z HUZOVÉ  73 CH  u chovat.    932996031 CENTROTEX AFM 62 AA  u chovat.
820509021 CARLO ZE SLABEC  66 CH OPB Skály    938255061 CARO RED Z HOJ. 59 AA  u chovat.
838479032 CYNIK DH  71 CH OPB Skály    938261061 CEED RED Z HOJ. 55 AA  u chovat.
703371081 CIR Z DUBNICE 55 CH u chovat.   826091032 CONOR DF 70 AA  u chovat.
747181053 CEDRIK Z CHOTČE 71 CH OPB Skály    869614032 CTIRAD DF 75 AA  u chovat.
646646062 CÁKAL ZE SKAL 78 CH OPB Skály    938253061 COSMAS Z HOJ. 63 AA  u chovat.
838471032 CEDINA DH 72 CH OPB Skály    877353032 COLINS FM V 67 MS OPB Skály
646655062 CÍPEK ZE SKAL 73 CH OPB Skály   702142071 CORIDA Z N.V. R 75 MS OPB Skály
916219031 CERIUM AGF 66 CH OPB Skály    636907072 CYRIL POLFIN R 72 MS  u chovat.
714498071 CAR Z POTŠTÁTU 65 CH OPB Skály   789009021 CIRDA KH PP 59 MS OPB Skály
692467081 CAMERON Z HODSL.  70 CH OPB Skály    979490061 CEJLON Z LIB. R 73 MS OPB Skály
646650062 CEDR ZE SKAL 69 CH OPB Skály    571809042 CASTRO Z B. PP 70 MS OPB Skály
588598041 CEROS Z TÝNIŠTĚ 70 CH OPB Skály    636030072 CYLINDR Z BÁN. P 73 MS OPB Skály
583966042 CULÍK ZE LHENIC 72 CH OPB Skály    636031072 CARDA Z BÁN. R 79 MS OPB Skály
646652062 CIHLA ZE SKAL 70 CH OPB Skály    976172031 CREDIT AGF R 80 MS OPB Skály
697129071 CAUSA Z ÚJEZDA 69 CH OPB Skály    976180031 CEP AGF PP 73 MS OPB Skály
703395081 CARO Z DUBNICE 66 CH u chovat.   976181031 CYPR AGF V 75 MS OPB Skály
895332031 BOLDO Z MALETIC 65 CH u chovat.   849991032 CEDRIK MĚCH. PP  59  MS OPB Měch.
816862032 CLAUDIUS MĚCH. 69 CH OPB Měch.   800079021 CEDRUS ZE ŽIŠ. P 66 MS OPB Skály
838481032 CORRIDAN DH P 67 CH OPB Skály   877347032 COLIN FM P 63 MS OPB Skály
872314032 CIRANNO Z VLAST. 62 PIE OPB Skály   877349032 COSTA FM P 59 MS OPB Skály

Národní výstava hospodářských zvířat Brno 2017

nvhz logo

V neděli 14.5. 2017 jsme s pocity hrdosti a zadostiučinění opustili brněnské výstaviště, kde se od čtvrtka konala Národní výstava hospodářských zvířat. Náš stánek byl umístěn přímo u předvadiště masného skotu a bylo stále se na co dívat, neboť do Brna letos vyrazilo celkem 336 kusů dvaceti masných plemen skotu.

Společnosti Jihočeský chovatel a.s. byla velmi pyšná, jak na svá vystavovaná zvířata, tak i na zvířata pocházející z našich odchoven. Nelze neupozornit na, alespoň několik, důležitých úspěchů.

Býci, jež se velmi úspěšně prezentovali na výstavě a jejichž dávky jsou (nebo v dohledné době budou) dostupné na naší ISB:

BOLESLAV Z DUBNICE ET (ZBM 384) – „Šampion plemene“ Belgické modré

BOŘIVOJ ZE ŠKAREZU ET (ZPA 055) – 2. místo v kategorii „plemenní býci“ plemeno Parthenaise

BIO RED ZE STVOLÍNEK (ZAI 385) - 2. místo v kategorii „býci do 3 let věku“ plemeno Aberdeen angus

BOLS Z MEZIBOŘÍ (ICH 114) – Národní vítěz v kategorii „Mladí býci vybraní v roce 2017“, plemeno charolais

Za zmínku stojí také býk BARON LEŽNICKÝ PP (ZMS 646) který se sice nevešel mezi finalisty, ale na porotce zanechal velmi dobrý dojem a o jeho dávky projevili zájem i naši zahraniční obchodní partneři.

Výborně se prezentovali býci z našich odchoven. V kategorii plemene charolais se umístili na prvních třech místech (1. místo BOLS Z MEZIBOŘÍ P, 2. místo BECAUD Z ČISTÉ, 3. místo COPÁNEK ZE SKAL), v kategorii plemene masný simentál na 1. (BEN Z NOVÉ VODY PP) a 2. místě (COLMAN Z NOVÉ VODY P). Býk BEN Z NOVÉ VODY PP (ZMS 661) se stal šampionem plemene masný simentál a zároveň nejlepším mladým býkem všech plemen. Jeho otcem je náš inseminační býk ZENTRUM VODŇANSKÝ P (ZMS 201). Naší odchovnou prošel také piemontese býk BEEN Z LIPTÁLU (ZPI 769), který se stal národním vítězem a zároveň šampionem plemene.

Herefordský býk SKOVBY HANIBAL (HRF 454), kterého společnost Jihočeský chovatel a.s. dovezla z Dánska, se stal šampionem plemene.

Šampionkou plemene charolais se stala jalovice ACADIA Z ČISTÉ, která je dcerou našeho inseminačního býka UWE BOVET ET (ZIT 087). Vítězkou v kategorii „Mladé krávy na 1. a 2. teleti“ se stala charolais kráva ZONKA MĚCHOLUPSKÁ, jejíž otec je francouzský býk EcUREURIL, kterého naše společnost dovezla z Francie.

Kompletní výsledková listina ke stažení zde.

Velice děkujeme všem chovatelům jak masného, tak dojného skotu, za vzorně připravená a prezentovaná zvířata. Poděkování patří také organizátorům výstavy za skvěle odvedenou práci, ale také všem návštěvníkům za jejich podporu a zájem o naše zemědělství.

Přehlídka potomstva po holštýnských býcích

V zemědělském družstvu "Vysočina" Želiv proběhla ve čtvrtek 6. května přehlídka potomstva, jejíž cílem bylo poskytnout chovatelům možnost srovnání výsledků a prezentace jednotlivých býků v chovu.  Představilo se celkem 61 dcer po třinácti býcích. Jsme velmi rádi, že všichni zúčastnění ocenili velmi dobrou úroveň zevnějšku vystavovaných krav.

Celý článek uveden zde.

Katalog ke stažení zde.

Aukce býků II. testu na OPB Měcholupy

I přes velmi nepříjemné a chladné počasí se na odchovnu plemenných býků v Měcholupech sjela téměř stovka chovatelů z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. K vidění byla velmi pěkná kolekce býků plemene masný simentál a aberdeen angus. O kvalitě zvířat svědčí i fakt, že anguský býk z chovu Ing. Vráblíka MEWIL RED CLAUDIUS 5E byl vydražen chovatelem z Německa za 170 000 Kč. Nejlépe hodnoceným býkem aukce, který získal 85 bodů za exteriér byl býk z chovu pana Oldřicha Tůmy CAMEL RED SR. Novým majitelem tohoto red anguského býka se stal chovatel ze Slovenska. V plemeni masný simentál získal nejvíce bodů za exteriér (78) býk pana Bartoně z Ležnice CELIK Z LEŽNICE PP.

Chovatelům oceněných býků gratulujeme, novým majitelům přejeme maximální spokojenost s nakoupenými býky a všem přítomným velmi děkujeme za účast a těšíme se brzy na viděnou. Třeba již v úterý 2.5. na naší nové odchovně v Kamenné na Vysočině, kde na Vás čeká velmi vydařená kolekce 63 býků plemene masný simentál (24 býků homozygotně bezrohých) a 9 býků plemene piemontese.

ZAI 550 CAMEL REDZMS 725 CELIK Z LEZNICE PP

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

web jch reklamaHledáme nového pracovníka na pozici laborantky na Inseminační stanici býků Homole.

Více informací ke stažení zde.

Kontakt: Ing. Schaffelhofer: +420 724 275 389, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ing. Pitter: +420 724 339 384, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CRV Czech Republic
ČESTR
ČMSCH
Holstein CZ
CSCHMS
SCHP
Reprogen a.s.
Zemědělské komodity - informace nejen pro zemědělství
Zemedělské podniky - služby pro zemědělství